Museum öppet dagtid under sommaren   

Historik Korså bruk

Korså bruk byggdes upp och togs i drift 1841 för att bearbeta tackjärnet från Åg och Svartnäs till smidbart stångjärn.

År 1847 infördes lancashiresmide i Korsån med gott resultat och stångjärnet höll en hög kvalitet. På 1850-talet påbörjades en förändring av bruket som tillsammans med förbättrade transportsystem ledde till brukets storhetstid på 1880- och 1890-talen. Det fanns god avsättning för lancashirejärn och Korså bruk hade en gynnsam placering vid sjön Hyen för vidare transport till Gävle. Som mest tillverkades 2 600 ton stångjärn och mer än 3 000 ton smältjärn per år. Befolkningen uppgick under perioden till drygt 300 personer.

Ända fram till 1945 var Korsån väglöst. Även om bruket hade ett bra läge vid sjöarna Hyen och Hinsen kunde transporterna ibland vara problematiska. Vintertid användes hästforor. Under somrarna gick de flesta resorna och transporterna med ångbåt över sjön till järnvägsstationen Korsån längs Gefle-Dala järnväg.

Bebyggelsen i Korsån växte fram och fick en typisk brukskaraktär med verksbyggnader, förvaltarbostad, ladugård och brukshandel. Föreningslivet var aktivt och det fanns bruksorkester, handelsförening, missionsförening och nykterhetsförening. Korsån hör till Sundborns socken. På grund av de långa avstånden fick bruket en egen begravningsplats. Kyrkgården ligger vackert belägen vid sjön Lilla Logärden

I början av 1900-talet minskade efterfrågan på lancashiresmide och 1930 upphörde produktionen vid Korså bruk.

Smedjans stora vattenhjul och hammare finns bevarade liksom stora delar av brukssamhället.

Här finns också ett museum som visar en del av smedernas verktyg och en verkstad välbevarad från förr. Under sommaren 2012 uppmärksammades också att Sveriges äldsta bevarade vattenkraftverk  finns bevarat och planer finns att restaurera och öppna det för allmännheten.   

Vid Järnets väg den 28:e Juli serveras Kolbullar och Korsåfilmen ,en film om Korså Bruks Historia visas .